Regulamin

REGULAMIN KLUBU PIŁKARSKIEGO POLONIA BYDGOSZCZ

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Dla uproszczenia, w regulaminie i deklaracji używany jest rodzaj męski w odniesieniu zarówno do zawodników jak i zawodniczek.
 2. Warunkiem przyjęcia do klubu oraz uczestnictwa w treningach jest wypełnienie deklaracji zawodnika.
 3. Każdy zawodnik KP Polonia Bydgoszcz musi posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające go do uprawiania sportu wyczynowego lub w przypadku grup naborowych albo nieukończenia siódmego roku życia oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, o wzięciu przez niego pełnej odpowiedzialności za stan zdrowia swojego dziecka.

II. REGULAMIN ZAWODNIKA

 1. Będę godnie reprezentował barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, turniejach jak i w życiu codziennym. Podczas rywalizacji sportowej zawsze będę kierował się zasadami „fair play”.
 2. Nie będę spóźniał się na zajęcia.
 3. Będę dbał o powierzony przez klub sprzęt sportowy. Otrzymany strój meczowy oraz dresy klubowe niezwłocznie zwrócę w przypadku rezygnacji z członkostwa w klubie (chyba, że został opłacony przez opiekuna). Przed i po treningu pomagam trenerowi przynieść bądź zanieść sprzęt sportowy. Będąc na boisku pamiętam, iż nie wolno dotykać żadnych urządzeń sportowych bez zgody trenera – ze względów bezpieczeństwa.
 4. Podczas treningów skupiam się na ćwiczeniach, zabawach i grach.
 5. Spożywam napój tylko za zgodą trenera, w określonych przerwach podczas treningu. Po treningu nie zostawiam żadnych śmieci po sobie, tylko wyrzucam je do odpowiedniego pojemnika na śmieci.
 6. Dolegliwości zdrowotne natychmiast zgłaszam prowadzącemu zajęcia.
 7. Obowiązki szkolne staram się wykonywać jak najlepiej, gdyż mając problemy w nauce nie będę mógł uczestniczyć w treningach oraz meczach i turniejach.
 8. Jeżeli nie będę na treningu, meczu lub turnieju z wyprzedzeniem zawsze powiadamiam o tym fakcie Kierownika lub Trenera.
 9. Udział w treningach jest równoznaczny z powołaniem na mecze lub turnieje.

III. REGULAMIN RODZICA

 1. Zobowiązuję się do terminowego uiszczania składki członkowskiej za dziecko. Opłata tejże składki nie jest odpłatnością za zajęcia. Składka jest dopełnieniem całości budżetu klubu. Pozwala ona na prowadzenie podstawowych zajęć sportowych.
 2. Podczas zajęć nie będę kontaktował się z dzieckiem, gdyż powoduje to dekoncentrację i przeszkadza w prowadzeniu zajęć. Wszelkie uwagi i pytania będę zgłaszał trenerowi po skończonych zajęciach.
 3. Podczas rozgrywania meczów powstrzymuje się od udzielania wskazówek mojemu dziecku, bo mam zaufanie do trenera prowadzącego. Respektuje decyzje szkoleniowe trenera danego zespołu/rocznika.
 4. Podczas rozgrywek, turniejów i meczów kontrolnych jestem zobligowany do kulturalnego dopingu. W czasie rywalizacji sportowej powstrzymuje się od komentarzy, krytyki lub innych epitetów w stosunku do rodziców, kibiców, sztabu szkoleniowego drużyny przeciwnej oraz sędziów. Złamanie tej zasady grozi zakazem stadionowym.
 5. W czasie rozgrywania meczów przebywam na trybunach po przeciwnej stronie niż trener z zawodnikami (jeżeli warunki na to pozwalają).
 6. W przypadku nieobecności dziecka na treningu powiadamiam o tym fakcie niezwłocznie Trenera lub Kierownika podczas rozmowy telefonicznej bądź za pośrednictwem sms-a.
 7. W razie powołania na mecz lub turniej jestem zobowiązany stawić się z zawodnikiem w ustalonym miejscu a w przypadku losowym, gdy dziecko jest chore lub nie może wziąć udziału, co najmniej 24 godziny przed spotkaniem powiadamiam o tym fakcie Trenera lub Kierownika. Gdy nie dopełnię tego obowiązku zostaję obciążony opłatą za udział dziecka w danym spotkaniu.
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości